1

Molimo, da bi mladi, poklicani k polnosti življenja, odkrili v Mariji vrednost poslušanja, globino razlikovanja, pogum vere in predanost služenju.