19. september 2021 – 25. nedelja med letom

HUDOBNI SKLENEJO USMRTITI PRAVIČNEGA

29

nedelja svetniških kandidatov

(Mdr 2,12.17-20) TUKAJ

Starozavezno berilo 25. nedelje med letom je iz Knjige modrosti. Nastala je komaj nekaj desetletij pred Kristusom Njenega pisca ne poznamo, vemo pa, da je živel v helenističnem, torej grškem okolju, precej verjetno v Aleksandriji, ki je bila središče helenistične kulture v Egiptu in kjer se je skozi stoletja izoblikovala močna hebrejska diaspora. Pisec se obrača na svoje judovske sovernike, ki jih je očaral blesk helenistične kulture in so bili tako pogosto v nevarnosti, da bodo odpadli od vere svojih očetov, ker je niso znali uskladiti z vodilno mislijo okolja, v katerem so živeli. Tem bi pisec rad pokazal, da se modrost izraelskega izročila ne samo lahko sooči s pogansko, ampak se izkaže, da jo celo nadkriljuje. Knjiga modrosti je bila napisana v grščini, saj Judje, ki so živeli v diaspori, svojega materinskega hebrejskega jezika niso več niti razumeli, kje le, da bi ga govorili. Knjiga je polna nasprotij med “brezbožniki” in “pravičnimi”. Nekateri v judovski skupnost v Aleksandriji, predvsem bogatejša judovska aristokracija, so se že oddaljili od vere očetov in sledili grškim idejam. To so “brezbožniki” v nasprotju s “pravičnimi”, ki so ostali zvesti Mojzesovi postavi.

Brezbožniki torej napovedo vojsko pravičnim? Zakaj? Takoj nam pade v oči razlog, da pripadajo pravični socialno šibkim in so torej dobra tarča vsakega izživljanja. Drugi razlog pa je, da je že sama navzočnost pravičnih očitek in obtožba drugih. Njihova različnost je “brezbožnim” nadležna in jih izziva. Pravični je torej resnična ovira na poti življenja človeka, ki mu je uživanje brez odgovornosti ves življenjski cilj.

“Brezbožni” so natančneje opisani v istem 2. poglavju Knjige modrosti, iz katerega je vzeto nedeljsko berilo, vendar v njegovem začetku, ki ga berilo opušča. To so nihilisti. Za njih svet in človek nista nič drugega, kot plod slučaja (2,2), kar še danes oznanja teorije evolucije, ki zanika možnost stvarjenja in s tem tudi obstoj Boga-Stvarnika. “Brezbožniki” so čutni ljudje: ne poznajo drugega kot otipljive izkušnje, njihovo obzorje pa je skrčeno na življenje med rojstvom in smrtjo. To življenje je kratko in težavno (2,1) in postane znosno samo ob neomejenem uživanju (2,6-9). Ne priznavajo nobenega zakona, niti spoštovanja šibkih (2,11). Zatiranje pravičnih revežev, vdov in starih jim daje zadoščenje (2,10). Zato jih skušajo zadeti najprej na moralnem področju: »S sramotenjem in mučenjem ga [pravičnega] preizkusimo« (2,19), ker pa to ne zaleže, posežejo po hujšem sredstvu: »Na sramotno smrt ga obsodimo« (2,20).

Se vam ne zdi, da bi namesto “nekaj desetletij pred Kristusom”, ko je bila napisana Knjiga modrosti, lahko rekli “med drugo svetovno vojsko pa vse do danes”, namesto “brezbožnih” bi lahko rekli “komunisti in njihovi nasledniki”, namesto “pravični” pa bi rekli kar “kristjani” ali celo “Cerkev”. Od umorov, ki jih je zagrešil med vojsko VOS, preko stotin medvojnih in povojnih morišč v Sloveniji, preko zažiga škofa Vovka, pa zapornikov na Golem otoku in v kupu drugih zaporov, kamor so stlačili tiste, ki se niso strinjali z njimi, vse do današnjih dni, ko jim nobena laž in obrekovanje ni odveč, samo da bi prišli nazaj na oblast in spet ropali in kradli, saj druge ideje ali načrta tako nimajo. In tudi zdaj nam “ponosni nasledniki komunistov” obljubljajo, da bodo likvidirali vse tiste, ki se z njimi ne strinjajo.

“Brezbožni” iz Knjige modrosti niso uspeli: komaj nekaj desetletij so v krajih njihovega razsajanja apostoli in njihovi nasledniki ustanovili cvetoče krščanske občine. Nekatere so izumrle, zrasle so nove in vedno več jih je bilo in jih je še. Bog je pokazal svojo moč in je svoje nasprotnike spravil na smetišče zgodovine. Naša naloga pa je vztrajno moliti, da bi to storil tudi pri nas in za nas in v vsem današnjem svetu.

image_pdfimage_print