1

Molimo, da bi odgovorni za finance sodelovali z vladami za urejanje denarnega področja in za varstvo državljanov pred njegovimi nevarnostmi.

Molimo, da bi odgovorni za finance sodelovali z vladami za urejanje denarnega področja in za varstvo državljanov pred njegovimi nevarnostmi.