Cvetna nedelja

28. marec 2021

62

Ko je [Jezus] prišel v bližino Bétfage in Betanije h gori, ki se imenuje Oljska, je poslal dva izmed učencev in jima rekel:

»Pojdita v vas, ki je pred vama. Ko prideta vanjo, bosta našla privezanega oslička, na katerem še nikoli ni sedèl noben človek. Odvežita ga in odpeljita! Če vaju kdo vpraša, zakaj ga odvezujeta, recita takole: ›Gospod ga potrebuje.‹«

Učenca, ki sta bila poslana, sta odšla in našla, kakor jima je povedal. Ko sta odvezovala oslička, so jima njegovi gospodarji rekli:
»Zakaj odvezujeta oslička?«

Rekla sta:
»Gospod ga potrebuje.«

In odvedla sta ga k Jezusu, vrgla na oslička svoja plašča in nanj posadila Jezusa.

Ko je šel naprej, so razgrinjali svoje plašče na pot.

Ko se je že bližal pobočju Oljske gore, je začela vsa množica učencev z močnim glasom veselo hvaliti Boga za vsa mogočna dela, ki so jih videli. Govorili so:

»Blagoslovljen kralj, ki prihaja v Gospodovem imenu!
V nebesih mir in slava na višavah!«

Nekaj farizejev iz množice mu je reklo:
»Učitelj, pograjaj svoje učence.«

In odvrnil jim je:
»Povem vam, če ti umolknejo, bodo kamni vpili.«

Ko je prišel bliže in zagledal mesto, se je zjokal nad njim. Rekel je:
»O, da bi tudi ti na ta dan spoznalo, kaj ti prinaša mir, takó pa je prikrito tvojim očem. Prišli bodo nadte dnevi, ko te bodo sovražniki obdali z okopi, te oblegali in stiskali z vseh strani. V tla bodo poteptali tebe in tvoje otroke v tebi in ne bodo pustili kamna na kamnu v tebi, ker nisi spoznalo časa svojega obiskanja.«

(Lk 19,29-44)

Slovenska posebnost cvetne nedelje so butarice, ki jih prinašamo na cvetno nedeljo k blagoslovu. Klasična slovenska butarica ali beganica mora vsebovati vejice sedmerih vrst lesa: vejico oljke, leske, vrbe, bršljana, tise, brina in pušpana. Na vrhu je pritrjen barven papirni trak. Nanjo obešajo tudi jabolka in pomaranče.

image_pdfimage_print