Teden molitve za edinost kristjanov

Mojca M. Štefanič

57

Teden molitve za edinost kristjanov 2021 obhajamo med 18. in 25. januarjem. Gradivo je tokrat pripravila ženska meniška skupnost Grandchamp iz Švice. Kot poroča Radio Vatikan, so redovnice izbrale temo »Ostanite v moji ljubezni: obrodili boste obilo sadu«, ki sloni na Jezusovih besedah iz Janezovega evangelija (Jn 15,1-17). Ostati v Božji ljubezni pomeni spraviti se s sabo, tema pa »izraža poklicanost k molitvi, spravi in edinosti Cerkve ter človeštva. To je tudi poklicanost skupnosti Grandchamp«, ki jo danes sestavljajo redovnice različnih krščanskih izročil.

Različne starosti, različna cerkvena izročila, različne države

Skupnost je nastala v tridesetih letih prejšnjega stoletja, ko je skupina deklet odkrila pomen tišine pri poslušanju Božje besede. Po Jezusovemu zgledu, ki se je pogosto umikal na osamljene kraje, da bi tam molil, so dekleta začela opravljati duhovne vaje v majhni vasi Grandchamp v Švici. Kmalu so se jim pri duhovnih odmikih v tišino pridružili tudi drugi, čez čas pa se je nanje začelo obračati vedno več ljudi, ki so želeli živeti trenutke tišine in molitve. In tako je nastala skupnost, ki danes šteje petdeset članic različnih starosti, ki pripadajo različnim cerkvenim izročilom in prihajajo iz različnih držav. In v tej svoji različnosti »živijo občestvo, iščejo poti za spravo med kristjani znotraj človeške družine in v spoštovanju celotnega stvarstva«.
Srečanje za pripravo gradiva za teden molitve je bilo že septembra lani v Grandchampu, udeležili pa so se ga tudi predstavniki Papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristjani in Ekumenskega sveta cerkva. Skupnost Grandchamp je več mesecev pripravljala besedila in izbrala temo, po kateri lahko njene članice podelijo izkušnje in znanje svojega kontemplativnega življenja ter spregovorijo o sadovih te molitve, kar sta »večje občestvo z brati in sestrami v Kristusu ter večja solidarnost s celotnim stvarstvom«.

Trije stebri: molitev, skupnostno življenje, gostoljubnost

Gradivo sloni na treh stebrih: molitvi, skupnostnem življenju in gostoljubnosti. Oblikovani so kot poziv, da »ostanemo v Kristusu«, da bi se približali drugim in presegli ločitve med kristjani. »Ko poslušamo Jezusa, njegovo življenje pride v nas. Vabi nas, naj dopustimo, da njegova Beseda prebiva v nas in tako bo vsaka naša prošnja uslišana. Kot osebe, kot skupnost, kot Cerkev se želimo povezati v Kristusu, da bi ohranili njegovo zapoved medsebojne ljubezni, kakor nas je On ljubil.« Zavedajoč se, da približati se k drugim, živeti v skupnosti z drugimi osebami, ki so pogosto zelo različne od nas, predstavlja velik izziv, sestre Grandchampa pa sledijo vodilu brata Rogerja, ustanovitelja skupnosti Taizé: »Ni prijateljstva brez očiščujočega trpljenja, ni ljubezni do drugega brez križa.«
Zato ločitev med kristjani in njihova medsebojna oddaljitev predstavljata pohujšanje, saj pomenita oddaljitev od Boga. Prizadevanje za spravo zagotovo vključuje tudi žrtve, a pri tem nas podpira molitev Jezusa, ki je hotel, da smo vsi eno, kakor je On eno z Očetom, da bi svet veroval.

Moli in delaj, da bo Bog lahko kraljeval

Kot kristjani pa prav tako živimo v »stvarstvu, ki ječi, medtem ko čaka na osvoboditev«. Če ostanemo v Kristusu, lahko prejmemo »moč in modrost za delovanje proti strukturam nepravičnosti in zatiranja, da bi se v celoti spravili z brati in sestrami, bili oblikovalci novega načina življenja v spoštovanju in v občestvu s celotnim stvarstvom. »Moli in delaj, da bo Bog lahko kraljeval«, je življenjsko vodilo sester v Grandchampu, ki izpostavljajo, da molitev in vsakdanje življenje nista dve ločeni stvarnosti, ampak sta med seboj tesno povezani.

image_pdfimage_print