10. januar 2021 – Jezusov krst

PRIDITE K VODI, POSLUŠAJTE IN ŽIVELI BOSTE

63

(Iz 55,1-11) TUKAJ

Devteroizaija (Drugi Izaija, Iz pogl. 40-55) je v svojem sporočilu pripisal posebno važnost tej teologiji Božjega odrešilnega dejanja, zato je postavil ta odlomek na konec svojega spisa. Odlomek pomeni njegovo predzadnjo besedo. Zadnja, ki se sklada z véliko zaskrbljenostjo njegovega odrešilnega sporočila, se nanaša še enkrat na obljubo izhoda iz Babilonije (Iz 55,12-13), ki zaključuje obljubo, kateri daje prerok v vseh svojih nagovorih tako veliko važnost. Zaključni stavek (13b) je namreč neposredno povezan s to teološko razpravo: »To se bo zgodilo Gospodu v slavo, v trajno znamenje, ki ne bo iztrebljeno.« Skupaj z besedilom, ki je pred njim (Iz 54,1-7; v nedeljskem berilu ga nimamo) ima ta celota skupno dejstvo, da se navdihuje z isto mislijo in razodeva znamenja enake zgradbe. Oba odlomka, tako prvo berilo na praznik Jezusovega krsta, z njegovim zaključkom, ki ga nedeljsko berilo – kdo ve zakaj – opušča, ter predhodno poglavje  govorita o stanju odrešenja, ki ga Jahvè milostno daje in trajno ohranja svojemu ljudstvu, ki je že podvrženo Božji sodbi. Oba odlomka se v ukazovalnem tonu obračata na Izraela, poudarjata upravičenost njegovih zapovedi in se sklicujeta na delo, ki ga je Gospod že izpolnil.

Dobro je vedeti, da ta odlomek ni samo del liturgije Božje besede na praznik Jezusovega krsta, ampak tudi 5. berilo bogoslužja vélike sobote (letos 3. aprila), ki mu sledi krstno bogoslužje (glej 5. berilo – TUKAJ). Vemo, da je bil Jezusov krst v Jordanu uvod v njegovo javno delovanje, kot je naš zakramentalni krst uvod v naše življenje kristjana. Zato poziv “vsi, ki ste žejni, pridite k vodi” kliče v spomin krst, “kruh” in “vino” pa sta simbola posebne neposrednosti in učinkovitosti. Z enako jasnostjo je poudarjeno, da človek brez osebne zavzetosti in napora ne more biti deležen odrešilnih darov, ki jih je daroval Bog (“pridite”, “kupíte”). “Iščite Gospoda, dokler se daje najti”: v skupnost, ki ji je že dovoljena udeležba pri odrešenju, so poklicani tudi ljudje, ki jih skupnost še ne pozna. Gospodovo odrešenje se kaže v njegovem ljudstvu tudi zato, da se pridružili še drugi, vendar se to ne zgodi brez sodelovanje Gospodove skupnosti.

Kar dosti napotkov tudi za stanje “hic et nunc”, “tukaj in zdaj” (v Sloveniji leta 2021). Biti odprti tistim, ki jih še ne poznamo, pa sledijo našemu zgledu. Obsedence, ki so za “30 srebrnikov” (oblast) pripravljeni prodati sebe in svoja načela (če jih sploh imajo), pa prepustiti Božji sodbi in obsodbi. Kako se to naredi, nas je poučil Kristus: vsak dan moliti »zgodi se Tvoja volja!« Naš izhod iz “babilonske sužnosti” (komunizma) se že uresničuje, čeprav še ni dopolnjen.

image_pdfimage_print