1

Slovenec, ki je misijonaril v Evropi

Ob koncu leta 2020 se je na spletni strani Ave Maria končal življenjepis slovenskega misijonarja, ki je v 19. stoletju deloval ob Nilu v današnjem Sudanu, dr. Ignacija Knobleharja. Življenjeis je izhajal od januarske številke 2007 mesečnika Ave Maria, ki je od leta 1909 izhajal v Lemontu, IL, Združene države. Mesečnik je prenehal izhajati v tisku decembra 2016 (starejše generacije ameriških Slovencev umirajo, med mlajšimi generacijami so pa prav izjeme, ki še razumejo slovensko), revija pa se je preoblikovala v današnjo spletno stran. Knobleharjev življenjeis je izšel v 168 nadaljevanjih. Tiskane izdaje mesečnika Ave Maria so dosegljive na sedanji spletni strani tu:

ARHIV

Z letom 2021 začenjamo objavljati življenjepis dr. Janeza Frančiška Gnidovca, člana misijonske družbe lazaristov (C.M.). Njegov delokrog je bil na današnjem Kosovu in v Makedoniji, kar je sicer v Evropi, vendar je imelo to področje vsaj v Gnidovčevem času vse znake pravega misijonskega delovanja, torej upravičeno spada pod poglavje “Misijoni”.

Za Gnidovca zdaj teče postopek za razglasitev  za blaženega. Zanj je bilo seveda treba predložiti vatikanski Konregaciji za zadeve svetnikov obširen rokopis, ki je pa javnosti nedostopen, dokler postopek traja. Da bi pa našega svetniškega kandidata bolje spoznali, se bomo poslužili življenjepisa, ki ga je izdal leta 1972 v Buenos Airesu Alojzij Geržinič.