1

Molitveni namen za oktober 2020

Molimo, da bi verniki, posebno žene, v moči krsta bolj sodelovali v odgovornih ustanovah Cerkve.