1

Porciunkula in porciunkulski odpustek

Letošnji frančiškanski praznik Device Marije Angelske v Porciunkuli se je kot liturgično prznovanje moral umakniti 18. nedelji med letom, ostane pa še vedno možnost pridobiti na ta dan porciunkulski odpustek, ki izvira iz Frančiškovih časov.

Ime “Porciunkula” je pomanjševalnica iz italijanskega “porzione” in pomeni “majhen del” in se nanaša na gozdič, v katerem je stala cerkvica (danes bi rekli kapelica) Marije Angelske, last benediktinske opatije Monte Subasio, ki ga je Frančišek izprosil za uporabo od benediktincev. Tu je bilo središče njegovega reda, tukaj je nastal tudi red klaris in tukaj se je sv. Frančišek tudi srečal s sestro smrtjo.

Frančiškanski viri pripovedujejo, da je neke noči leta 1216, ko je bil Frančišek zatopljen v molitev, zažarela v cerkvici pri Porciunkuli velika svetloba in je videl nad oltarjem Kristusa z njegovo najsvetejšo Materjo, obdana z množico angelov. Vprašali so ga, kaj si želi za zveličanje duš. Frančišek je nemudoma odgovoril: »Prosim te, da bi vsi spokorjeni in spovedani, ki bodo obiskali to cerkev, prejeli obširno in velikodušno odpuščanje vseh krivd.« »Veliko je kar prosiš, brat Frančišek,« mu je rekel Gospod, »toda še večjih stvari si vreden in jih boš tudi prejel, vendar pod pogojem, da za ta odpustek prosiš mojega namestnika na zemlji.« Frančišek je takoj stopil pred papeža Honorija III. (tedaj se je zadrževal v Perugii; op. ur.) Papež ga je pozorno poslušal in njegovo prošnjo odobril. Vprašal ga je pa: »Frančišek, za koliko let pa hočeš ta odpustek?« na kar mu je Frančišek odgovoril: »Sveti oče, ne prosim za leta, ampak za duše.« S papeževim dovoljenjem je 2. avgusta 1216 Frančišek sam skupaj s škofi Umbrije naznanil ljudstvu, ki se je zbralo v Porciunkuli: »Bratje moji, vse bi vas rad poslal v nebesa!« Tako je nastal porciunkulski odpustek, ki je veljal v začetku samo za 2. avgust in za frančiškanske cerkve. Danes pa velja v Porciunkuli vse dni v letu, v vseh frančiškanskih in župnijskih cerkvah pa 2. avgusta. Nameniti ga je mogoče sebi in rajnim. Podrobnosti o odpustkih pa razlaga Katekizem katoliške Cerkve (1471-1479).

Na ukaz papeža sv. Pija V. je bila v letih 1569-1579 nad njo sezidana sedma največja krščanska cerkev, ki je edina papeška bazilika izven Rima. Njena kupola se boči na staro cerkvico in ji daje varstvo, zato znotraj nima nobenih fresk, mozaikov in ostalih okraskov, ki so sicer običajni.