12. julij 2020 – 15. nedelja med letom

BOŽJA BESEDA JE UČINKOVITA KAKOR DEŽ

128

(Iz 55,10-11) – TUKAJ

Nedeljsko berilo je pravi in resnični zaključek zbirke misli in izrekov, ki ga običajno imenujemo Devteroizaija in vsebuje poglavja 40-55 knjige, imenovane po preroku Izaiju, čeprav so ta poglavja delo neznanega preroka v babilonskem izgnanstvu. Naš odlomek s primerjavo dežja in snega označuje Božjo besedo, ki jo vidi kot moč stvarnika, ki podeljuje novo življenje. Božja beseda, ki jo izgovarja prerok, ne samo oznanjuje odrešenje, ampak ga uresničuje.

Pisec želi pokazati, kako je vsa zgodovina uresničevanje Božjega načrta, kar je bilo posebno pomembno v času izgnanstva, ko se je zdelo, da se je zgodovina Izraela končala v slepi ulici. Ne glede na okoliščine in dogajanja, ki mnogokrat vodijo v brezno teme in obupa, je izkušnja izraelske zgodovine vedno nova zmaga Božje dobrote. “Beseda”, ki izhaja od Boga, simbolizira načrt odrešenja, uresničen v zgodovini. Božja beseda ne potrebuje ne finančne ne politične moči, ker raste iz popolnoma drugih virov in deluje na popolnoma drugem področju. Kristjani vemo, da se to uresničuje v Kristusu in po njem v vsakem od njegovih učencev. Nedeljski odlomek je kratka pesnitev, ki primerja Božje delovanje blagodejnemu učinku dežja. Za puščavske kraje ta izredno močna podoba izzveni v optimizem, ki z mislijo na mnoge presenetljive obrate življenja spodbuja in hrani tudi naše krščansko upanje.

Če vse upoštevamo, vidimo, da gre za upanje proti upanju. Prerok oznanja učinkovitost Božje odrešenjske obljube v položaju babilonskega izgnanstva, ki za Izrael ni puščalo nobenega upanja za boljšo prihodnost. Tudi mi smo poklicani pričevati za nov, Božji svet v položaju, ki nam daje prav malo motivov upanja. Vendar moramo, kakor prerok, tudi mi trdno verovati, da Bog drži svojo obljubo, da se torej uresničuje boljši svet. Pogum tega upanja se zahteva od nas vseh.

image_pdfimage_print