2. nedelja med letom – 14. januar 2024

GOVORI, GOSPOD, TVOJ HLAPEC POSLUŠA

79

1Sam 3,3-10.19

Letošnje nedelje med letom od božiča do posta začenjamo z odlomkom iz Prve Samuelove knjige, ki govori o tem, kako je bil Samuel poklican za sodnika oziroma preroka. V hebrejski bibliji je samo ena Samuelova knjiga, ki pa so jo prevajalci v grščino razdelili v dve. Čez čas so jima pridružili še dve knjigi, ki ju poznamo pod imenom Prva in Druga knjiga kraljev. Vse štiri so poimenovali Knjige kraljestev. Potem so se vrnili na prejšnjo delitev; tako imamo dve Samuelovi knjigi in dve Knjigi kraljev.

Po smrti Mojzesovega naslednika se je začela doba sodnikov približno v času 1260 do 1040 pred Kr. Izrael je še vedno zgolj skupnost rodov, ki so bili med seboj dokaj slabo povezani. Z viškom Samuelove zgodbe, s klicem k preroški službi, ki je predmet nedeljskega berila se v Samuelovih knjigah začenja napredujoče oblikovanje Izraela v državo, sprva naporno in počasno, potem pa vedno bolj metodično. Samuelov poklic spada tja v 11. stoletje pred Kristusom in Samuel je bil človek prehoda, ki je med ljudstvom opravljal poslanstvo preroškega posredništva. Njegova zasluga je bila, da je rešil Izrael iz težkega narodnega in verskega položaja, v katerega je zašel v času sodnikov: pomanjkanje edinosti med rodovi, pritisk Filistejcev, mešanje na Sinaju razodete vere s kanaanskimi verstvi in hud moralni propad. Znamenje tega propada je bila izguba skrinje zaveze, ki je bila narodno svetišče. Čeprav je Samuel postavil Savla za prvega kralja, je prelomil z njim in podprl Davida, ki je zedinil rodove.

Način, kako je bil Samuel poklican je značilen za vse njegovo življenje. Zgodilo se je v svetišču v Šilo – jeruzalemskega templja tedaj še ni bilo, središče Jeruzalema, Sion, pa je bil v vokah poganskih Jebusejcev. Samuelov odgovor na Božji klic je bil: »Govori, Gospod, tvoj hlapec posluša.« To naj bo tudi naš stalni odgovor Bogu. In nikar se ne izgovarjajmo, češ da Božjega klica ne slišimo. Bog lahko kliče na različne načine. Ne le v spanju in sanjah, ampak tudi z vsakdanjimi dogodki in srečanji. Le dobro voljo je treba imeti in in ne se delati gluhega zaradi komodnosti, pa bomo lahko postali uspešni Božji sodelavci.

image_pdfimage_print