Kristus je kralj in duhovnik na veke

Favstin Luciferan, rimski duhovnik v 4. stol.

143

Naš Odrešenikje kot človek res postal Kristus ali Mesija. On je pravi kralj in pravi duhovnik, eno in drugo, ker Odrešenika z ničemer ne smemo zmanjševati. Prisluhni mu, ko izpoveduje, kako je postal kralj: Postavil meje za kralja na Sionu, na svoji sveti gori. Prisluhni še Očetu, ki zatrjuje, daje duhovnik: Ti si duhovnik na veke, po Melkizedekovem redu. V stari zavezi je bil Aron prvi, ki je postal duhovnik z maziljenjem. Toda Bog ni rekel »po Aronovem redu«, da ne bi kdo mislil, da more Odrešenikovo duhovništvo priti po nasledstvu. Po nasledstvu je res sledilo duhovništvo, ki ga je imel Aron. Odrešenikovo duhovništvo pa se ne prenaša po nasledstvu, ker on sam ostaja duhovnik na veke, kakor je pisano: Ti si duhovnik na veke, po Melkizedekovem redu.

On je torej odrešenik, duhovnik in kralj po svojem učlovečenju. Prejel pa je duhovno maziljenje, netvarno. Tiste, ki so bili pri Izraelcih duhovniki in kralji, so mazilili z oljem, ki jih je naredilo za duhovnike in kralje. Nihče pa ni imel obeh naslovov: vsak je bil ali duhovnik ali kralj. Polnost obojega ima samo Kristus tisti, ki je prišel dopolnit Postavo.

Četudi nihče ni imel obeh naslovov, so jih vseeno imenovali mesije ali kristuse, ker so prejeli maziljenje telesa z oljem ali kot kralji ali kot duhovniki. Odrešenik pa, ki je pravi Maziljenec, je bil maziljen s Svetim Duhom, da se je spolnilo, kar je bilo o njem zapisano: Zato te je Bog, tvoj Bog, mazilil z oljem veselja, bolj kakor tvoje tovariše. On je nad tovariši, ki se zaradi maziljenja imenujejo maziljenci, kajti posvečen je bil z oljem veselja, to se pravi s Svetim Duhom. Sam Odrešenik nam je povedal, da je tako. Ko je vzel v roke knjigo preroka Izaija, jo je odprl in je bral: Gospodov Duh je nad menoj, zato me je mazilil. Nato je rekel, da je prerokba vpričo tistih, ki ga poslušajo, izpolnjena. Poleg tega nas je Peter, poglavar apostolov, poučil, da je krizma, s katero se Gospod predstavlja kot maziljenec, Sveti Duh, Božja moč. Ko v Apostolskih delih govori pobožnemu in usmiljenemu stotniku, mu med drugim pravi:To seje začelo v Galileji po krstu, ki ga je oznanjal Janez: Bog je s Svetim Duhom mazilil Jezusa iz Nazareta, ki je hodil od kraja do kraja, delil dobrote in ozdravljal vse, ki so bili obsedeni po hudem duhu.

Vidiš torej, da je tudi Peter rekel: Jezus je z učlovečenjem prejel maziljenje, s katerim gaje mazilil Sveti Duh, Božja moč. Zato je Jezus pri učlovečenju postal pravi Kristus, Maziljenec, ki ga je za kralja in duhovnika na veke naredilo maziljenje s Svetim Duhom.                                                                  

O presveti Trojici

image_pdfimage_print