1

Molimo, da bi Svetovni dan mladih v Lizboni pomagal mladim stopiti na pot pričevanja evangelija s svojim življenjem.