4. junij 2023 – nedelja Svete Trojice

GOSPOD BOG JE USMILJEN IN MILOSTLJIV

124

2Mz 34,4-6.8-9

»Jahve – usmiljen in milostljiv Bog, prizanesljiv in velik v milosti in zvestobi.« To je temeljna misel odlomka iz Druge Mojzesove knjige. Mojzes želi Boga spoznatigloblje kot mu to omogoča ognjeni oziroma oblačni steber. Kaj lahko človek spozna o Bogu? S spoznanjem Boga zgolj z razumom se ukvarja tisti del filozofije, ki se imenuje teodiceja. Ta ugotavlja, da razum sicer lahko spozna obstoj Boga, tudi nekaj njegovih nujnih lastnosti (večnost, pravičnost, vsemogočnost…), to je pa tudi vse. Vse ostalo mora človek iskati v razodetju. Videti more njegovo dobroto v usodi življenja izvoljenega ljudstva. Božja ljubezen vztraja kljub grešni upornosti in trdovratnosti človeka. Vsepresežni Bog vstopa v človekovo življenje in ga spreminja v danih, grešnih okoliščinah. Bog presega človekova pričakovanja in njegovo misel. Je drugačen o vsega tistega, kar si lahko mislimo in predstavljamo. Več vemo o tem, kaj Bog ni, kot kaj Bog je. Bog je v svetu kljub svoji različnosti od sveta. Bog sprejema izvoljeno ljudstvo kljub krivdi, ker ni moralist, ampak ljubezen, ki je v svojem jedru nerazumljiva in nelogična. Toda Bogu se je mogoče približati samo v molitvi, saj je molitev človekov vstop v tisti odnos, ki na strani Boga obstaja, odkar je človeka ustvaril, človek pa je k njemu povabljen.

image_pdfimage_print