21. maj 2023 – 7. velikonočna nedelja

nedelja sredstev družbenega obveščanja

Apd 1,12-14

Nedeljsko berilo opisuje dogodke med vnebohodom in binkoštmi. Pozor bralca je usmerjen z Oljske gore, kjer je bila poslovitev od Kristusa (Apd 1-11), na Jeruzalem, kjer se mora zdaj javno pokazari odrešenje (1,4). Luka se veseli, da je Veselo oznanilo začelo svojo pot vJeruzalemu: v tem vidi uresničenje prerokb, ki so oznanjale razvoj prihodnjega Jeruzalema in naloge, ki jo bo mesto opravljalo v obnovljenem vesolju (Iz 60; Ps 87/86). Seveda se ne bodo narodi zbirali v Jeruzalemu, toda iz Jeruzalema jim bo oznanjeno odrešenje. Luka oblikuje Apostolska dela v koncentričnih krogih, ko opisuje dejavnost apostolov najprej v Jeruzalemu (1,7), potem v Judeji in Samariji (8,9), pri poganih, ki so veselemu oznanilu naklonjeni (10,13) in končno pri  poganskih narodih, kjer sta všteta Atene in Rim (14,28). Ta naklonjenost, ki jo Luka goji do Jeruzalema, se uresničuje pri oblikovanju njegovega evangelija, ki ga začenja in zaključuje s templjem (1,1-10 in 24,52-53) in ki predstavlja vse Jezusovo življenje kot počasni vzponv Jeruzalem z začetkom v Galileji (4,14) in Samariji (9,51-56), gredoč preko Judeje.

Vendar pa dve razliki ločujeta Lukov evangelij od njegovih Apostolskih del: v prvem gre Kristus v smeri Jeruzalema in tempelj je v središču dogodkov. V Apostolskih delih pa apostoli odhajajo iz Jeruzalema in tempeljsko bogoslužje se obnavlja vsak dan okrog pogrnjene evharistične mize v kateremkoli kraju, ki ga je posvetilo bratstvo vernikov in navzočnost njihovega Gospoda.

Skupnost v jeruzalemski hiši združuje preko molitve v neki dokaj izjemni “enodušnosti” apostole in Kristusove “brate”, kjer je vera prvih pogosto nasprotovala razumevanju drugih, saj so se ti skoraj pol stoletja imeli za nekakšno “dinastijo” Gospodovih naslednikov.

Prav to je pa pomembno za kristjane našega časa. Smo različni ne le kot kristjani, amapk tudi kot katoličani. Pomembno pa je da najdemo “enodušnost” v molitvi iz katere potem zraste čuječnost, saj ne vemo ne dneva ne ure, ko nas bo dosegel Božji klic.