1

Molimo, da bi bili vzgojitelji resnične priče s poučevanjem bratstva namesto tekmovalnosti in tako pomagali posebno najbolj ranljivim mladim.