Molitveni namen za maj 2020

Molimo, da bi službi besede zvesti diakoni in vsi ubogi bili poživljajoče znamenje za vso Cerkev.

Teološka spodbujanja

Beseda je v Devici Mariji meso, telo, ali človek postala? nadaljevanje Utelešenje Jezusa Kristusa Če je torej v svojem predčasovnem in predčasnem obstajanju Jezus Kristus...

Molitveni namen za april 2020

Molimo, da bi prejeli pomoč in bili uslišani vsi, ki so pod vplivom odvisnosti.

Molitveni namen za marec 2020

Molimo, da bi Cerkev na Kitajskem vztrajala v zvestobi evangeliju in rasla v edinosti.

Teološka spodbujanja

Beseda je v Devici Mariji meso, telo, ali človek postala? Starejši verniki, ki še molijo trikrat na dan “Angel Gospodov” so se najbrž malo čudili,...

Molitveni namen za februar 2020

Molimo, da bi bilo uslišano in upoštevano vpitje migrantov, ki so padli v roke brezvestnih trgovcev z ljudmi.

Teološka spodbujanja

Kdorkoli se je pogosteje ukvarjal s teološkimi vprašanji, je skoraj gotovo prej ali slej naletel na problem, kako razložiti pojav, da se ne samo...

Molitveni namen za januar 2020

Da bi se kristjani, tisti, ki so drugih ver in ljudje dobre volje trudili za mir in pravičnost na svetu.

Znojilčevega Marka božja pot

IV. Popoldne enkrat je Marko prilezel iz svojega skrivališča in nesreča je hotela, da ga je hlapec koj zapazil. »Kje si bil pri maši? In kdaj?«...

Molitveni namen za december

Da bi se vse države odločile truditi, da bi naredile prednost iz bodočnosti mladih, posebno tistih, ki trpijo.
image_pdfimage_print