(2 Sam 7,4-5.12-14.16) TUKAJ Starozavezno berilo na praznik svetega Jožefa, Natánova obljuba, ki je v 7. poglavju Druge Samuelove knjige je eden glavnih odlomkov, če ne celo najvažnejši od tega obširnega osrednjega dela tako imenovane devteronomistične zgodovine: presenetljiv vzpon Davida, ki ga vodi Jahvé, katerega uvajata zgodbi o Samuelu in...
priznica-13
(2 Krn 36,14-16.19-23) TUKAJ Poleg 4. postne nedelja ima tudi 3. adventna nedelja možnost, da se pri maši uporabi mašna oblačila rožnate barve namesto spokorne vijoličaste. Vzrok za to je, da je tako spokorni adventni kot tudi postni čas prišel preko svoje polovice in se vstopni spev pri maši začenja...
Uvod Udejstvovanje Svetega Duha na zemlji je med Slovenci zelo zatemnjeno, ker ga vsi naši prevodi Svetega pisma označujejo kot tolažnika. Medtem ko drugi najstarejši prevajalci, kot na primer sirski, koptski, etiopski, gotski in latinski Vulgate za njegovo delovanje ohranjajo kar grški izraz parákletos, ga prevod Itale imenuje advokata, georgijski,...
nadaljevanje Romarske pesmi Romarske pesmi so tiste, ki so jih romarji peli na božji poti, v božjepotni cerkvi ali zunaj nje in ob vračanju z romanja. V svoji prvotni obliki je romarska pesem nastala iz kitice prvega pevca, ki so mu po zgledu iz litanij drugi odgovarjali s kirieleison. V neknjižni...
priznica-14
 (2 Mz 20,1-17) TUKAJ Ob branju ali poslušanju starozaveznega berila iz Druge Mojzesove knjige ali Exodusa so nam gotovo zazvenele desetere Božje zapovedi, kakor smo se jih učili pri verouku v kratki in zgoščeni obliki. Take, kot smo jih vajeni, bi v Svetem pismu zastonj iskali. So namreč povzetek tistega,...
Molimo, da bi doživljali zakrament sprave z obnovljeno globino, da bi občutili neskončno Božje usmiljenje.
priznica-15
(1 Mz 22,1-2.9.10-13.15-18) TUKAJ Če smo bili prejšnjo nedeljo z zgodbo o Noetu in zavezi ob koncu vesoljnega potopa še v tako imenovani biblični prazgodovini, kamor spada prvih 11 poglavij Prve Mojzesove knjige ali Geneze, kjer je nemogoče govoriti o kakem določanju časa, kdaj se je to zgodilo, potem smo...
priznica-16
(1 Mz 9,8-15) TUKAJ Na prvo postno nedeljo nam starozavezno berilo govori o zavezi, ki jo je Bog sklenil z Noetom po vesoljnem potopu in je iz 9. poglavja Geneze ali Prve Mojzesove knjige. To mesto spada v biblično prazgodovino, ki obsega poglavja 1-11. Pomen te prazgodovine pa ni, da...
priznica-7
(3 Mz 13,1-2.44-46) TUKAJ Tretja Mojzesova knjiga se mednarodno imenuje Levíticus, poslovenjeno Levítik. Lévi je bil eden od dvanajsterih sinov očaka Jakoba, Abrahamovega vnuka, začetnikov dvanajsterih izraelskih rodov, med katere je Mojzesov naslednik Jozue,  razdelil ozemlje Kanaana (“obljubljene dežele”), potem ko so jo Izraelci pod njegovim vodstvom zasedli. Lévi ni...
priznica-6
(Job 7,1-4.6-7) TUKAJ Jobova knjiga, iz katere je nedeljsko starozavezno berilo, nastopi v vseh treh letih nedeljske službe Božje besede samo dvakrat, obakrat v letošnjem krogu. Z njo se bomo srečali še 20. junija, na 12. nedeljo med letom. Najboljši komentar nedeljskega odlomka je Jobova knjiga sama. Spada med modrostne...
image_pdfimage_print