Da bi družine z življenjem molitve in ljubezni postale vedno bolj “delavnice počlovéčenja”.

ROMARJI

Iz časa smo in romamo na sveto goro večnosti vse dni in noči od vseh strani romarji, romarji, romarji ...   Dohitevamo se na poti in prehitevamo ne po svoji volji – kakor nam je namenjeno, in se poznamo po romarskih palicah in – vsak jo ima – po čutaricah.   Naše palice – urezali smo si jih med...
Prišla sva k cerkvi. Tik grmovja je gorel ogenj; okoli njega je sedela gruča romarjev in prepevala pobožne pesmi. Teta je vrgla nedogorele treske v ogenj. Po deskah in na vozičih so spali romarji in trgovci. Krotek odsev prve zarje je naznanja, da se bliža dan. Stopila sva v...
Pozdravljena, Tereza Benedikta! Po veri rednikov si trla pot k Resnici, žláhtnejši kot sveta Skripta, k Ljubezni, lepši bolj od vseh podob! Pozdravljena Tereza Edíta! Ime, ki Mojzesu še zdaj je všeč: skrivnost – kot vsako je ime – prelita je v sveti krst (Krstnik ga ni bil vešč …)
– rojena je kot najmlajša od 11 otrok (4 umrejo kmalu po rojstvu) v judovski družini Siegfrieda in Auguste Stein v današnjem Wroclavu (tedaj Breslau) 12. oktobra 1891, na veliki judovski spravni dan; ko še ni stara dve leti, ji nenadoma umre oče; mama, močna žena, prevzame skrb za...
Odlomek pripada Lukovemu poročilu o Jezusovem potovanju proti Jeruzalemu in sicer 12. poglavju razen zadnjega odlomka, v katerem je govora o znamenjih časa. Celotna sekcija, kateri pripada nedeljski odlomek, v katerem svari pred lakomnostjo, v bistvu določa položaj skupnosti učencev v svetu. Večina materiala je iz vira o Jezusovih...
Odlomek prinaša glavne nauke o molitvi. Evangelist je v njem združil tri krajša besedila, ki jih je povzel delno po svoj tradiciji, delno po skupnem viru z Matejevim evengelijem. Da je ta odlomek postavljen v opis Jezusovega potovanja v Jeruzalem, poudarja, kako važne je v nmem izražena teologija za...
Razlaga odlomka povzroča nemalo težav. Tradicija, ki temelji na Janezovem evangeliju, predstavlja obe sestri kot posebno vdani Jezusu, tukaj pa sta zel različni, skoraj kot nasprotje druga drugi. Tudi prevod sam glede na različne vire, ni čisto jasen: ali se zadnja vrstica nanaša na “le eno je potrebno”, ali...
Prilika o usmiljenem Samarijanu je verjetno ena najbolj znanih (in uporabljanih) evangeljskih prilik in običajno služi kot dokaz, da je naš bližnji vsak človek, kar pa kot dokaz sploh ne velja. Za to so v Svetem pismu drugi dokazi, morebiti najvažnejši, da Kristus ni nikogar izključil od posledic svojega...
7. poglavje: Zrno med kamenjem Prešuštnica Ali je bil šotorski praznik priložnost za določene sprostitve, do katerih je gotovo pripomogel nenavadni osemdnevni način življenja? Vemo, da potovanja križem kražem rada pripomorejo k slučajnim srečanjem, kjer nravnost ne pride posebno na svoj račun. Zdi se, da domneva precej drži, ker četrti evangelij...
image_pdfimage_print