(Apd 1,1-11) TUKAJ Praznično prvo berilo je uvod v Apostolska dela, ki hoče biti nadaljevanje prvega spisa istega pisca (»V prvi knjigi sem poročal …«). Povezava z Lukovim evangelijem ni neposredna, saj so prejšnji dogodki le na kratko povzeti. Slogovno se obe knjigi nekoliko razlikujeta, vsekakor zato, ker je bil...
priznica-9
(1 Jn 4,7-10) TUKAJ Na 6. velikonočno nedeljo imam pri prvem berilu iz Apostolskih del spet opravka z besedilom, ki so ga pripravljalci nedeljskih beril neusmiljeno oskubili. Nedeljsko berilo se začne: »Ko je Peter hotel vstopiti, mu je Kornelij prišel naproti in padel pred njim na kolena.« Nič ne zvemo,...
Molimo, da bi odgovorni za finance sodelovali z vladami za urejanje denarnega področja in za varstvo državljanov pred njegovimi nevarnostmi.
priznica-11
(Apd 9,26-31) TUKAJ Nedeljski odlomek najprej skriva problem. Popisuje namreč, kako je Savel, potem ko je ušel iz Damaska, kjer so ga hoteli ubiti, prišel v Jeruzalem in se skušal pridružiti apostolom, ki mu pa niso verjeli, saj so poznali njegovo preteklost preganjalca kristjanov. Sprejeli so ga šele potem, ko...
9. poglavje: Zadnji dnevi Judežev dan Na veliko sredo je ostal Jezus morda v Betaniji. Tako vsaj so nekateri sklepali iz dejstva, da ne vemo za noben nauk tega dne, sv. Marko in Matej pa poročata, da je bil tedaj na obedu pri Simonu, kjer je Marija z nardo mazilila Kristusovo...
V NIKOMER DRUGEM NI ZVELIČANJA (Apd 4,8-12) TUKAJ Nedeljsko berilo iz Apostolskih del je Petrovega odgovora na vprašanje velikega zbora: »Kako sta to naredila? S kakšno močjo? V čigavem imenu?« Gre namreč za ozdravljenje hromega pri tempeljskih Lepih vratih, poročilo, ki bi spadalo v sobesedilo prejšnje nedelje, pa je izostalo in je...
Danes želim usmeriti našo pozornost na povezavo družine s krščansko skupnostjo. Temu lahko rečemo “naravna” vez, saj je Cerkev duhovna družina, družina pa je majhna Cerkev (Prim. Konstitucijo o Cerkvi II. vatikanskega koncila, 9). Krščanska skupnost je dom tistih, ki verujejo v Jezusa kot vir bratstva vseh ljudi. Cerkev hodi...
Romarska poročila in potopisi Za razliko od romarskih vodnikov, ki so spremljali romarje na cilj njihove božje poti in jim pripovedovali, kakšnih milosti bodo tam deležni, nam romarska poročila in potopisi izpričujejo osebne izkušnje in doživetja. O potovanju v Sveto deželo imamo taka poročila že iz 4. stoletja (Romar iz...
priznica-12
(Apd 3,13-15) TUKAJ Vrstice berila 3. velikonočne nedelje so del govora, ki ga je imel Peter in v Apostolskih delih in neposredno sledi ozdravljenju hromega berača ki sta ga opravila Peter in Janez pri tempeljskih Lepih vratih. Medtem ko je pri zgodbi o ozdravljenju Luka mogel uporabljati po vsej verjetnosti...
Sveti Duh Kristusov namestnik na zemlji II – Sveti Duh posrednik Kristusove vladarske oblasti Knjiga Razodetja trdi, da je Jezus Kristus »Vladar nad kralji zemlje« (1,5), »kralj kraljev in Gospod gospodov« (19, 16). Prošnje molitvenega bogoslužja pa sklepamo: »Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj složno* s Svetim...
image_pdfimage_print