Govoreč o Božjem usmiljenju smo si pogosto poklicali v spomin podobo družinskega očeta, ki ljubi svoje otroke, jim pomaga, skrbi zanje in jim odpušča. In kot oče jih vzgaja in svari, kadar se motijo in tako pospešuje njihovo rast v dobrem. Tako je predstavljen Bog v prvem poglavju preroka Izaija,...
Zah 12,10-11; 13,1 S prerokom Zaharijem se v nedeljskem bogoslužju srečujemo samo dvakrat: na 14. nedeljo med letom v letu A in na današnjo 12. nedeljo med letom v letu C. Njegova. knjiga ima dva dela: od 1. do 8. poglavja, ki vsebujejo napovedi in videnja preroka Zaharija ob vrnitvi...
I. del Verske resnice 2 – Sveti Duh Posvečevalec C - Sveti Duh posrednik Kristusovega duhovniškega udejstvovanja 3 – Nekaj novejših predlogov v zakramentologiji Spajanje krsta in birme Ker je krst dojenčkov samo priprava na sprejemanje raznih poslanstev v starosti vsaj 12 let, se med teologi širijo poskusi združevanja teh obredov. Pri tem pa se...
1Mz 14,18-20 Starozavezno besedilo na praznik svetega Rešnjega Telesa in Krvi nam daje priložnost, da se srečamo z osebnostjo po imenu Melkízedek, ki nastopi v Prvi Mojzesovi knjigi v zvezi z Abrahamom, takrat še Abramom, pozneje se pa nanj še dvakrat sklicuje novozavezno Pismo Hebrejcem, pač pa ga srečujemo v...
Prg 8,22-31 Na nedeljo Svete Trojice se prvič v letošnjem bogoslužnem letu srečujemo s starozavezno knjigo, ki ima naslov Pregovori (okrajšava: Prg). Knjiga spada v skupino, ki so jo Izraelci preprosto imenovali Spisi (poleg Postave in Prerokov). Pregovori so modrostna knjiga, v kateri predstavljajo jedro enovrstični izreki (pregovori), le na...
Apd 2,1-11 Odlomki iz Apostolskih del, ki smo jim sledili od velike noči dalje, so nam dovolj jasno povedali, da je bil glavni namen pisca osvetliti prelomno točko v širjenju veselega oznanila: ko prestopi meje Svete dežele in izraelskega ljudstva in začne uresničevati tisto, kar je naročil Kristus, ko se...
Apd 7,55-60 Nedelja sredstev družbenega obveščanja Na zadnjo velikonočno nedeljo – čez teden dni bodo že binkošti – se v prvem berilu iz Apostolskih del srečujemo s smrtjo enega izmed prvih sedmerih diakonov, Štefana. Štefanovo videnje in in mučeništvo je v Svetem pismu opisano samo v Apostolskih delih, kjer pa zavzema...
10. poglavje: Sodni postopek zoper Jezusa Sanje neke ženske in ime nekega razbojnika Nesrečneža, ki sta si ga mogočnika tako veselo podajala drug drugemu, so zdaj zopet pripeljali v pretorij. Nesrečna igra je trajala že kakih deset ur. Rjoveča množica je že četrtič spremljala svojo žrtev po mestnih ulicah in vzdolž tempeljskih...
Nadaljujemo razmišljanje o usmiljenju v Svetem pismu. Večkrat je govora o mogočnih, o kraljih, o ljudeh, ki stojijo “visoko”, pa tudi o njihovi nadutosti in nasilnosti. Bogastvo in oblast sta lahko dobri in koristni za skupno dobro, če sta postavljeni v službo ubogim in vsem in to s pravičnostjo...
image_pdfimage_print