Prvi del Očaki Prvo poglavje: Abrahamovo poslanstvo Kakšen je bil položaj malega Terahovega rodu, ki bo pozneje v zgodovini tako velike važnosti, v družbi,  katere zamotanost zdaj poznamo? Gotovo je bil amorejskega izvora, saj bo pozneje Ezekiel v svojih očitkih Jeruzalemu rekel: Tvoj oče je bil Amorejec!« Če pa pazljivo beremo enajsto...
I. Znamenje Tau V zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja so se med častilci svetega Frančiška precej širile značke z nekoliko nenavadnim križem v obliki velike črke T, v grški in hebrejski abecedi imenovane Tau. K temu širjenju so pripomogli tudi razni članki m knjižice, v katerih seje opisovala ne samo posebna pozornost...
Novo v novem letniku Sveto pismo ima dva glavna dela: Staro in Novo zavezo. Stara zajema čas od začetka sveta do Kristusa oziroma do nastopa Janeza Krstnika, Nova pa čas Kristusovega življenja, smrti in vstajenja, širjenja prve Cerkve in spisov, ki so nastali v prvih desetletjih krščanstva. Sicer je Sveto...
III. Dejavnost zakramentov O zakramentih in o njihovi dejavnosti kar mrgoli študij in popisov, zato se bom tukaj omejil na enega od njih. Še prej pa naj za uvod omenim, da je po svetem Pismu stare Zaveze za grešnike in hudobne po smrti odločen večni pogin, ker se brž po smrti...
Novo v novem letniku Sveto pismo ima dva glavna dela: Staro in Novo zavezo. Stara zajema čas od začetka sveta do Kristusa oziroma do nastopa Janeza Krstnika, Nova pa čas Kristusovega življenja, smrti in vstajenja, širjenja prve Cerkve in spisov, ki so nastali v prvih desetletjih krščanstva. Sicer je Sveto...
I. Začetni greh 1) Veliki katekizem iz leta 1901 (Anton Veternik, Razlaga velikega katekizma ali krščanskega nauka, Ljubljana 1901, str. 124-139) takole povzema nauk o prvih dveh človeških bitjih in njunem padcu: »Ko je Bog ustvaril prva človeka, bila sta dobra in srečna ... Imela sta posvečujočo milost božjo, bila sta sveta...
image_pdfimage_print