Ezk 36,16-28 TUKAJ Prerok Ezekiel je živel v času, ki je bil a Jeruzalem politično zelo viharen in celo tragičen. Samarija je že dobro stoletje prej (721 pred Kr.) padla v roke Asiriji pod kraljem Sargonom II., tako da je malo kraljestvo Juda z glavnim mestom Jeruzalemom ostalo edina kolikor...
Molimo za tiste, ki v diktaturah, avtoritarnih režimih in celo v demokracijah v krizi tvegajo življenje v borbi za osnovne pravice.
(Iz 52,13-53,12) TUKAJ Starozavezni odlomek na veliki petek spada v drugi del Izaijeve knjige, ki jo imenujemo z grškim izrazom “Devteroizaija” ali tudi “Knjiga tolažbe”, ki je pa ne smemo mešati z Jeremijevo Knjigo tolažbe, o kateri je bilo govora na tiho nedeljo. V tem delu Izaijeve knjige najdemo štiri...
(2 Mz 12,1-8.11-14) TUKAJ Polatinjeni grški naslov knjige, ki jo mi imenujemo Druga Mojzesova (2Mz), je Exodus, kar pomeni “izhod”. Ime izhaja iz osrednjega dela knjige, kjer je opisan izhod izraelskega ljudstva iz Egipta, kjer so tudi navodila za obhajanje pashe, velikonočne večerje, ki so predmet starozaveznega berila pri večerni...
(Iz 50,4-7) TUKAJ Starozavezni odlomek na cvetno nedeljo spada v drugi del Izaijeve knjige, ki jo imenujemo z grškim izrazom “Devteroizaija” ali tudi “Knjiga tolažbe”, ki je pa ne smemo mešati z Jeremijevo Knjigo tolažbe, o kateri je bilo govora na tiho nedeljo. V tem delu Izaijeve knjige najdemo štiri...
9. poglavje: Zadnji dnevi Torek Apokalipsa velikega torka: napoved poslednje sodbe Ali je videnje dramatičnih ur strašne sodbe nad Izraelom zbudilo v Jezusu asociacijo še druge sodbe, ko bo tehtan svet na večni tehtnici, kakor mu je bližina žaloigre, ki ga je čakala, priklicala pred njegovo duhovno oko trenutek njegovega končnega zmagoslavja? Joseph...
(Iz 7,10-14) TUKAJ Pred liturgično reformo II. vatikanskega koncila se je ta slovesni praznik uradno imenoval v latinščini “De Annuntiatione Beatae Mariae Virgini”, kar pomeni “Ob Oznanjenju Blaženi Devici Mariji”. Ta zelo točen naziv smo v slovenščini poenostavili v “Marijino Oznanjenje”, kar pa smisel spremeni. Uradni naziv pomeni oznanjenje, ki...
(Jer 31,31-34) TUKAJ Dokler ni stopila v veljavo liturgična reforma II. vatikanskega koncila, se je 5. postna nedelja imenovala “Dominica Passionis”, kar pomeni “Nedelja trpljenja” in smo jo v slovenščini zelo posrečeno imenovali “Tiha nedelja”. Liturgična reforma ji je ta naziv odvzela in ga dala naslednji nedelji, ki se je...
(2 Sam 7,4-5.12-14.16) TUKAJ Starozavezno berilo na praznik svetega Jožefa, Natánova obljuba, ki je v 7. poglavju Druge Samuelove knjige je eden glavnih odlomkov, če ne celo najvažnejši od tega obširnega osrednjega dela tako imenovane devteronomistične zgodovine: presenetljiv vzpon Davida, ki ga vodi Jahvé, katerega uvajata zgodbi o Samuelu in...
priznica-13
(2 Krn 36,14-16.19-23) TUKAJ Poleg 4. postne nedelja ima tudi 3. adventna nedelja možnost, da se pri maši uporabi mašna oblačila rožnate barve namesto spokorne vijoličaste. Vzrok za to je, da je tako spokorni adventni kot tudi postni čas prišel preko svoje polovice in se vstopni spev pri maši začenja...
image_pdfimage_print