Sir 24,1-4.8-12 Učitelj modrosti Jezus Sirah je svojo knjigo napisal v hebrejščini v Jeruzalemu med leti 180 in 171 pred Kr. Pisec – s polnim imenom Jezus Ben Sirah – je bil ugleden Jeruzalemec, pismouk, ki je bil že od mladosti prežet z ljubeznijo do (Mojzesove) Postave in si je...
10. poglavje: Sodni postopek zoper Jezusa Zatajitev Simona Petra Medtem ko so Jezusa zasliševali, se je nekaj njegovih učencev po kratki zmedi zopet zbralo. Vedeli so, kam so ga bili odpeljali in so blodili okoli palače velikih duhovnikov. Dvorišča bogatih hiš na Vzhodu so rada polna zijal, preprostih ljudi in služabnikov. Pomladna...
1 Sam 1,20-22.24-28 Samuel, prerok prehodnega časa od sodnikov do kraljestva, je igral ključno vlogo v Izraelu takrat, ko so zrelost naroda in politične ter strateške okoliščine zahtevale osrednjo vlado, torej kraljestvo. Čeprav sam zakoreninjen v tradicije sicer z odporom, pa vendar posluša Božjo zahtevo in mazili prvega kralja Savla,...
Iz 52,7-10 Starozavezno berilo pri božični dnevni maši je iz drugega dela Izaijeve knjige, ki ga imenujemo “Knjiga tolažbe”, saj je delo neznanega pisca (ki pa deluje v duhu zgodovinskega Izaija), ki je bil tudi sam z drugimi vred deležen izgnanstva. Odlomek nas popelje med jeruzalemske razvaline (po letu 586...
Iz 62,11-12 Iz preteklih komentarjev besediliz knjige preroka Izaija vemo, da je ta obširna preroška knjiga sestavljena iz treh delov. Prvi del (pogl. 1-39) je pretežno del zgodovinskega Izaija, ki je deloval v Jeruzalemu pred babilonskim izgnanstvom, torej v 8. in 7. stoletju pred Kristusom, vsebuje pa tudi nekatere poznejše...
Iz 9,1-3.5-6 Izaijevo besedilo, ki ga imamo kot starozavezno berilo pri božični polnočnici, je eno tistih, ki ga ne moremo razlagati zgolj v okolju, v katerem je nastalo. V tem primeru bi obtičali v političnem stanju, v katerem je bil Izrael v času babilonskega izgnanstva in tik pred njim in...
Začenjamo novo vrsto katehez o usmiljenju, kakor ga najdemo v Svetem pismu, da bi se naučili usmiljenja s poslušanjem tega, kar nas Bog sam uči s svojo Besedo. Začenjamo s Staro zavezo, ki nas pripravlja in nas vodi do polnega razodetja Jezusa Kristusa, v katerem se na dokončen način...
Mih 5,1-4 Prerok Mihej, pisec besedila, ki ga kot starozavezno berilo beremo na četrto adventno nedeljo, spada v skupino štirih prerokov, ki so delovali v drugi polovici 8. stoletja pred Kr. V severnem kraljestvu (Samarija) sta to bila Amos in Ozej, v južnem (Jeruzalem) pa Izaija in Mihej. Marsikdo se...
I. del Verske resnice a – Izvirni greh (nadaljevanje) 2) Moderna razlaga Po tridentinskem koncilu, posebno pa v zadnjem stoletju, so vse znanosti silno napredovale, med njimi tudi biblične in teološke. Ko bi danes kdo hotel napisati strnjeno katehetsko razlago o istem predmetu,* bi jo mogel takole formulirati: Po sv. Pavlu (Kol 1, 17-20)...
Sof 3,14-18a Tretja adventna nedelja je nedelja veselja, kot jo označuje že prva beseda vstopnega speva: »Veselite se!« Apostol Pavel spodbuja svoje brate Filipljane: »Veselite se v Gospodu zmeraj,« (2. berilo) in Janez Krstnik opominja ljudstvo z razglašanjem veselega oznanila (evangelij). Tudi starozavezno berilo označuje motiv veselja iz kratke knjige...
image_pdfimage_print