9. poglavje: Zadnji dnevi Torek Naslednji dan je potekal v začetku enako kakor prejšnji. Skupine so se znova zbirale okoli Jezusa, ki je govoril. Ko je za trenutek sedel v preddvorju žensk nasproti zakladnici – bilo jih je trinajst, določenih za posebne namene – kamor so bogatini bahaško metali svojo miloščino,...
nadaljevanje Votivne ali zaobljubne podobe Votivne podobe so povezane z romanjem. Nastale so na osnovi zaobljube. Izraz “ex voto” pomeni “po zaobljubi” in je vzet iz pravnega izrazoslovja – votum, zaobljuba, zaobljubiti, obljubiti. Votant je torej tisti, ki se je zaobljubil patronu ali zaščitniku, da bo javno izpričal dokaz izkazane milosti...
(Iz 60,1-6) TUKAJ Praznik Gospodovega razglašenja temelji na evangeljskem poročilu o obisku modrih, ki ima čisto posebno mesto na področju zgodovinsko-odrešenjskega razglabljanja o Jezusu (Mt, 1. in 2. pogl.): Jezusov rodovnik, Jezusovo rojstvo, beg v Egipt, pomor betlehemskih otrok, vrnitev iz Egipta. V vseh teh odlomkih je poudarjeno, kako Jezus...
Da bi nam Gospod dal milost živeti v polnem bratstvu z brati in sestrami drugih ver v molitvi drugi za druge.
(Sir 24,1-4.8-12) TUKAJ Učitelj modrosti Jezus Sirah je svojo knjigo napisal v hebrejščini v Jeruzalemu med leti 180 in 171 pred Kr. Pisec – s polnim imenom Jezus Ben Sirah – je bil ugleden Jeruzalemec, pismouk, ki je bil že od mladosti prežet z ljubeznijo do (Mojzesove) Postave in si...
(4 Mz 6,22-27) TUKAJ Starozavezno berilo na novega leta dan, ki je slovesni praznik Marije, svete Božje Matere je iz Četrte Mojzesove knjige, ki nosi mednarodno ime Numeri (Števila). Odlomek je znan pod imenom Aronov blagoslov in je v Svetem pismu na koncu raznih predpisov, ki so zelo različni glede...
(1Mz 5,1-6; 21,1-3) TUKAJ Na praznik Svete Družine se v starozaveznem berilu srečujemo z Abrahamom. Očak Abraham, po rodu iz Ura na Kaldejskem (v južnem delu Mezopotamije), bogat lastnik čred, se je po Božjem navdihu selil najprej daleč na sever v Harán, od tam pa proti jugovzhodu v Kanaan, današnjo...
(Iz 52,7-10) TUKAJ Starozavezno berilo pri božični dnevni maši je iz “Knjige tolažbe”, iz Devteroizaija (Izaija, pogl. 40-55), torej delo preroka, ki proti koncu babilonskega izgnanstva (to je okrog sredine 6. stoletja pred Kr.), hoče opomniti in opogumiti, on sam kot izgnanec, izraelske izgnance, ki so bili žrtve globokega obupa....
(Iz 62,11-12) TUKAJ S tem blestečim oznanilom se končuje obljuba, ki jo je tako zaneseno izrekel prerok tretjega dela Izaijeve knjige (Tritoizaija). Ti dve vrstici zaključujeta malo zbirko, ki obsega poglavja 60 do 62 Izaijeve knjige. Tukaj prerok oblikuje Božjo besedo, čepra tukaj ne uporablja izraza, ki je navzoč pri...
(Iz 9,1-3.5-6) TUKAJ Začetek 9. poglavja Izaijeve knjige, ki je prvo berilo božične polnočnice, nas sooča z neko določeno razvojno stopnjo pričakovanja odrešenja v stari zavezi. V nekem resničnem položaju pride oznanilo, da bosta propad in politično nasilje končana z nekim dejanjem Boga, ki vedno vodi zgodovino Izraela in ki...
image_pdfimage_print