(Mdr 7,7-11) TUKAJ Knjiga modrosti je nastala komaj nekaj desetletij pred Kristusom Njenega pisca ne poznamo, vemo pa, da je živel v helenističnem, torej grškem okolju, precej verjetno v Aleksandriji, ki je bila središče helenistične kulture v Egiptu in kjer se je skozi stoletja izoblikovala močna hebrejska diaspora. Pisec se obrača...
Da bi vsak krščeni sodeloval pri evangelizaciji in bil pripravljen za poslanstvo s pričevanjem življenja, ki ima evangeljski okus.
priznica-10
Rožnovenska nedelja (1 Mz 2,18.24) TUKAJ Za Prvo Mojzesovo knjigo na mednarodnem področju uporabljamo grško ime “Genesis”, poslovenjeno “Geneza”, kar pomeni “Nastanek”. To ime nas pa ne sme zavesti, da bi v knjigi gledali nekakšno zgodovinsko poročilo o nastanku sveta in človeka. Njen namen je predvsem človeka poučiti o skrivnosti življenja,...
10. poglavje: Sodni postopek zoper Jezusa Getsemani Najkrajša pot iz dvorane zadnje večerje na Oljsko goro je bila prek velikega mostu, ki je vodil čez Tiropeion v tempelj, in nato prek trga in skozi Zlata vrata iz mesta. Toda na sveti kraj ni ponoči imel dostopa nihče razen duhovnikov. Jezus in njegovi...
priznica-8
Slomškova nedelja (4Mz 11,25-29) TUKAJ Četrto Mojzesovo knjigo mednarodno označujemo z latinskim izrazom Numeri, Števila, saj na prvi pogled res izgleda kot nekakšna zbirka statističnih podatkov, kar jasno kaže na izvor iz tako imenovanega “Duhovniškega dokumenta”, ki se nam je ohranil samo v posameznih odlomkih svetopisemskih knjig, seveda ne vseh. Vendar...
Škofovska sinoda leta 2015 je razmišljala o poklicu in poslanstvu družine v življenju Cerkve in sedanje družbe. Toda čas se ne ustavlja, pa tudi življenje družin se ne ustavlja. Družine so vedno na poti. Neprestano pišejo na strani resničnega življenja lepoto evangelija v družini. Na svetu, ki je včasih...
priznica-9
nedelja svetniških kandidatov (Mdr 2,12.17-20) TUKAJ Starozavezno berilo 25. nedelje med letom je iz Knjige modrosti. Nastala je komaj nekaj desetletij pred Kristusom Njenega pisca ne poznamo, vemo pa, da je živel v helenističnem, torej grškem okolju, precej verjetno v Aleksandriji, ki je bila središče helenistične kulture v Egiptu in kjer...
Sveti Duh Kristusov namestnik na zemlji III - Sveti Duh posrednik Kristusovega duhovniškega udejstvovanja B – Posredništvo Svetega Duha pri posvečevanju po zakramentih nadaljevanje 6 - Udejstvovanje Svetega Duha pri zakramentu sprave Po navodilih konstitucije o svetem bogoslužju 2. vatikanskega koncila, po katerih »naj se obred in obrazci spovedovanja tako spremenijo, da bodo jasneje...
priznica-11
(Iz 50,5-9a) TUKAJ Kot prejšnjo nedeljo se tudi to pot srečujemo s knjigo preroka Izaija, vendar z odlomkom iz njenega drugega dela (40,1 – 56,8), ki pa s prerokom samim nima neposredne zveze, saj je bil napisan v času babilonskega izgnanstva, torej kakih 200 let po preroku Izaiju samem. Imenujemo...
priznica-12
(Iz 35,4-7a) TUKAJ S prerokom Izaijem smo se v letošnjem bogoslužnem letu že nekajkrat srečali, vendar vedno z besedili, ki spadajo v drugi del po njem imenovane knjige, ki ji pravimo “Devteroizaija”, ki pa s prerokom samim neposredno nima nič opraviti, saj je deloval med leti 740 in 700 pred...
image_pdfimage_print