Ave Maria Lemont

O reviji Ave Maria

AVE MARIA je mesečnik, ki ga izdajajo frančiškani v Lemontu , namenjen slovenskim izseljencem predvsem v Združenih državah Amerike, pa tudi drugod po svetu. Izhajati je začel po zaslugi frančiškana p. Kazimirja Zakrajška v New Yorku daljnega leta 1909, torej je z decembrsko številko leta 2007 končal svoj 99. letnik. Svoj stoti letnik je nastopil z neke vrste novim "rojstvom": poleg tiskane izdaje bo vsaka številka tudi na medmrežju.

Razloga za njegov "nastop" na medmrežju sta dva.
Najprej je treba iti vsaj za silo vštric z razvojem sredstev obveščanja, kjer medmrežje prevzema vedno odločilnejšo vlogo v našem času.
Drugi razlog pa je, da tiskani mesečnik, ki je namenjen slovenskim izseljencem, doživlja svoj zaton. Po slovenski osamosvojitvi leta 1991 se je izseljevanje iz Slovenije praktično ustavilo - nobenega razloga ni več ne za politično ne za ekonomsko emigracijo. Zato je razumljivo, da je vedno manj slovenskih izseljencev, ki še slovensko berejo. Z upadom števila naročnikov se pa z velikimi koraki bliža čas, ko stroškov tiskarne, predvsem pa poštnine, ki je poskočila do neba, ne bo več mogoče kriti z naročninami in prostovoljnimi darovi. Na medmrežju pa bo mesečnik lahko izhajal še naprej - dokler bo kdo, ki ga bo voljan in sposoben urejati.

Kolikor je bilo mogoče ugotoviti, v vseh 99 letih ni umanjkala niti ena številka. Upamo, da bo tako tudi vnaprej.


mini-Lemont-zunaj