15. avgust: VELIKI ŠMAREN – MARIJINO VNEBOVZETJE

»Velike reči mi je storil on, ki je mogočen« (Lk 1,49)

Verska resnica o Marijinem vnebovzetju je bila razglašena 1. novembra 1950. Njen bistveni stavek se glasi: »Marija je bila po končanem teku zemeljskega življenja s telesom in dušo vzeta v nebeško slavo.«

Rajni p. Karlo Balić, ki je sodeloval pri pripravi razglasitve te verske resnice, je pripovedoval, da je papež Pij XII. zadnjo noč pred razglasitvijo spremenil prvotno besedilo in se namerno izognil opredelitvi, ali je Marija pred vnebovzetjem umrla, kot je to usoda vsakega človeka, ali pa je bila tudi smrti oproščena.

V Jeruzalemu je bazilika po imenu “Dormitio”, kar pomeni “Zaspanje”. Je na gori Sion, južno od obzidanega jeruzalemskega Starega mesta. Je opatijska cerkev nemško govoreče benediktinske opatije Dormitio in leži znotraj območja jurisdikcije jeruzalemskega latinskega patriarhata. Na tem kraju, ki je blizu dvorane zadnje večerje, naj bi po starem izročilu Marija umrla v krogu apostolov. Vendar to še daleč ne pomeni, da je Marija pred vnebovzetje zares umrla. Že izraz sam “Dormitio – Zaspanje”, ki je bil v navadi za vnebovzetje že od najstarejših časov, nakazuje možnost vnebovzetja brez smrti, na primer med spanjem. Poleg tega drugo izročilo govori, da je Marija živela pri apostolu Janezu v Efezu in da bi šla umret v Jeruzalem, pa  še, da bi se apostoli za to priliko zbrali okrog nje, zveni preveč legendarično in bi lahko bilo poskus povezati z Marijino navzočnostjo med apostoli o prvih binkoštih, kar je izpričano v Svetem pismu (Apd 1,14). To se sklada s poudarkom, ki je bil ob razglasitvi verske resnice, da je bilo tudi njeno telo deležno nesmrtnosti.

Zgodovina nam pove, da so praznik Marijinega vnebovzetja obhajali že davno poprej, preden je bila ta verska resnica razglašena. Že v Frančiškovem času praktično noben kristjan ni dvomil o Marijinem telesnem vnebovzetju. To se zelo sklada s Frančiškovim duhom, saj je bil on eden redkih srednjeveških svetnikov, ki so znali v vsem stvarstvu, tudi v človeškem telesu gledati božji dar in odsev božje lepote, ne pa zgolj napotje v prizadevanju za zveličanje. Njegova sončna pesem, v kateri se Bogu zahvaljuje za naravne lepote in darove, to jasno dokazuje.

Ta Frančiškov duh je danes last vsega človeštva. Danes nas vse zanima povezava Kristusovega učlovečenja in odrešenja z vsem stvarstvom, ne zgolj z našim osebnim zveličanjem. Vedno bolj postaja pomemben tisti člen apostolske vere, v katerem izpovedujemo vero v “vstajenje mesa”, v vstajenje človeka kot celote, ne le njegove duhovne plati.

Čudovita rast človeške moči nad naravo razodeva kristjanu obsežno odgovornost, ki jo nosi za rast božjega kraljestva tukaj, na zemlji. Ostati zvest svoji zavesti, da je človek, biti pokoren Očetovemu načrtu do smrti – tudi do smrti na križu, če je potrebno – izpolnjevati splošno zapoved ljubezni, ki gre do konca lastnih možnosti, ni samo notranja zadeva vsakogar. Če ta skrb najde svoj temelj in izvor v božjem Duhu in v spreobrnjenju srca, more preobraziti in počlovečiti vse stvarstvo. Usoda vesolja postane deležna človeške usode: za rojstvo prihodnosti je potrebno stalno prehajanje iz smrti v življenje. Vesolje je samo materialni kraj, kjer se odloča večna usoda človeka: osvoboditev, ki jo pričakuje, ga bo pripeljala do svobode v slavi božjih otrok.

Lahko bi rekli drugače: vstajenje teles povzroči tudi odrešenje vsega ustvarjenega vesolja. Dejstvo, da je bila Marija s telesom vzeta v nebeško slavo pomeni, da se okrog središča odrešenega stvarstva, ki je Kristus, že gradi in dopolnjuje eden izmed delov tega stvarstva: materija, iz katere je ustvarjeno. Marijino vnebovzetje na nek način potrjuje, da Kristus ni vstal samo zato, ker je Bog, ampak zato, da se na njem in okrog njega že gradi novo nebo in nova zemlja.

Verska resnica o Marijinem vnebovzetju je torej pečat cerkvenega učiteljstva na prelepi zgled svetega Frančiška, ki je v ustvarjenih rečeh gledal svoje brate in sestre, saj se je zavedal, da so tudi one bile deležne odrešenja.

image_pdfimage_print